Derfor er jeg medlem

«Å være medlem i Zonta beriker flere aspekt i mitt liv. 

Jeg er med i et internasjonalt fellesskap bestående av engasjerte og spennende kvinner fra alle deler av verden. Nasjonalt har jeg mulighet til å lære å kjenne mange kvinner fra vidt forskjellige yrker. Sammen arbeider vi for å styrke kvinners status; juridisk, politisk, økonomisk og profesjonelt. Et mangeårig medlemskap i min lokale Zontaklubb har gitt og gir meg mulighet til å delta i et stimulerende samarbeid om prosjekter, som forbedrer situasjonen til kvinner og barn, som ikke er så privilegerte som oss.

Innholdet i klubbens månedlige møter varierer fra bedriftsbesøk, foredrag, orientering om Zonta  sitt arbeid i andre klubber såvel internasjonalt som nasjonalt. Dessuten utflukter og prosjektarbeid. Jeg ser frem til møtene.  Det å møte gamle venner og nye medlemmer, bli inspirert av spennende aktiviteter, og føle at jeg er en del av noe stort og noe godt gleder meg meget.»

Ragnhild Herje Johannessen

Ragnhild Herje Johannessen bedriftsbesøk Rolls Royce
Ragnhild Herje Johannessen bedriftsbesøk Rolls Royce