Derfor er jeg medlem

«Å være medlem i Zonta beriker flere aspekt i livene våre. 

Vi er med i et internasjonalt fellesskap bestående av engasjerte og spennende kvinner fra alle deler av verden. Nasjonalt har vi mulighet til å lære å kjenne mange kvinner fra vidt forskjellige yrker. Sammen arbeider vi for å styrke kvinners status; juridisk, politisk, økonomisk og profesjonelt. Et mangeårig medlemskap i Ålesund og omegn Zontaklubb har gitt og gir oss mulighet til å delta i et stimulerende samarbeid om prosjekter, som forbedrer situasjonen til kvinner og barn, som ikke er så privilegerte som oss.

Innholdet i klubbens månedlige møter varierer fra bedriftsbesøk, foredrag, orientering om Zonta  sitt arbeid i andre klubber så vel internasjonalt som nasjonalt. Dessuten utflukter og prosjektarbeid. Vi ser frem til møtene.  Det å møte gamle venner og nye medlemmer, bli inspirert av spennende aktiviteter, og føle at vi er en del av noe stort og noe godt gleder oss meget.»

Grethe Sunde og Ragnhild Herje Johannessen

Grethe Sunde, president
Ragnhild Herje Johannessen bedriftsbesøk Rolls Royce
Ragnhild Herje Johannessen bedriftsbesøk Rolls Royce