Aktiviteter

Medlemmene i Ålesund og omegn zontaklubb deltar på medlemsmøter,ledermøter, landsmøter, distriktsmøter og kongresser i inn- og utland regi av zonta. Her møter vi interessante kvinner med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, som står sammen om å styrke kvinners stilling i verden.

Medlemsmøtene har variert program og gir faglig påfyll. Vi besøker private- og offentlige bedrifter og institusjoner, og får et innblikk i hva som rører seg i nærings- og kulturlivet i Ålesund og omegn. I 2021 er vi fortsatt preget av pandemien, og er forsiktig med å sette opp program. 

Ragnhild overrekker kr 10000 til prosjektet
May Britt Tynes forteller om oppstarten av Prosjekt Filippinene
Julemøte hos Grethe 1.12.20

Vi har hvert år prosjekt, hvor vi donerer lokalt til ulike formål. 2.2. vil vi overrekke et beløp til Kirkens Bymisjon i Ålesund som skal gå til innkjøp av vekter for å måle opp pakker med kaffi, et arbeids- og sysselsetting prosjekt som gir engasjement til flere. 2.3. kom ildsjelene fra Prosjekt Filippinene, May Britt Tynes og Lone Tynes Anderson, her donerer vi til deres hjelpeprosjekt, som bl.a. gir barn fra 3-5 år skolegang og måltid.

Demo av Oriflameprodukt Lillian og Wenche
Interesserte tilhørere under Oriflamepresentasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2020 hadde vi et rikholdig program, og vi startet med medlemsfest med gjester på Green Garden, hotel 1904 og et interessant besøk på Moa Bibliotek. I mars var 2 kvinnelige flyktninger fra Afganistan og Syria og fortalte sin historie.  Pandemien slo inn i mars  -20, men litt aktivitet ble det. Bl.a. Oriflameprosjekt, til inntekt for humanitære formål lokalt og internasjonalt. Les mer om vårt program på siden Hvordan bli medlem.

Les mer

 

I 2019 besøkte vi Kirkens Bymisjon, og i forbindelse med kvinnedagen har vi så den prisbelønte filmen The Wife, der mannen fikk Nobels litteraturpris for litterære verk utført av sin ektefelle. I april fikk vi høre mer om et større hjelpeprosjekt i Kenya som Sunnmøringer står bak. Medlemmene ble invitert til Teaterfabrikken i mai, et etablissement som drives av en driftig kvinne, Astrid Overå, som i juni 2019 ble tildelt kr 200 000 i kunstnerstipend. I juni fikk vi en 2 t omvisning og innføring i den flotte hagen til Kari Olin Karlsen, Remane, Langevåg. På høsten fikk vi besøk av nestleder i ZN Ruth Hørgård Fagerhaug, Trondheim, som fortalte om det som rører seg i zonta i dag, og hun ga oss en leksjon i praktisk yoga. Vi besøkte Kvist porselen, Vatne og hadde et større Oriflameprosjekt med lotteri.

Antonia og Kjell Straume

I oktober -18 holdt AD Elin Hetland Mong et interessant innlegg om IGLO, et verktøy for konkrete tiltak og handlinger i klubben. I 2017 og 2018 besøkte vi flere bedrifter som Pralina Sjoko-ladefabrikk v/eier Trude V Huse, PC-Support, Sykkylven, en innovativ PC-bedrift som tilbyr ulike IT-tjenester med høy grad av sikkerhet, Hotell Brosundet m/orientering om hotellvirksomheten og 62 gr nord sine skreddersydde aktivitetstilbud for turister som besøker Ålesund og Sunnmøre. Kvinnestatus Internasjonale komité arrangerte medlemsmøte i Galleri Synnøve i Karsteingarden, Åse, hvor Kari Bjørg Tennø fortalte om sin oppvekst som tyskerbarn under og etter krigen. Bonden Weiberg Aurdal, Velledalen, som har automatisert gårdsdriften viste oss rundt og orienterte. I juni fikk vi hyggelig besøk av Informasjonskomitéen i Zonta Norge,  Vi har besøkt Sunnmørsposten v/ansvarlig redaktør Hanna Relling, som ga et interessant perspektiv på avisdrift og redaksjonelt stoff før og nå og de utfordringer en står overfor i konkurranse med sosiale medier og presentasjon av «dagsaktuelle nyheter «. Olaf Hoff, ansvarlig for integrering av unge flyktninger i Sula kommune, holdt et meget interessant og engasjerende foredrag om prosjektet. Vi planlegger årets prosjekter, og deltok på Bypatriotens julemarked med salg av grøt i Korstunellen i desember -17.

Ståle Welle daglig leder PC Support viser sikkerhetslagring av data

 

 

 

 

 

 

 

Vi fikk besøk av Helen Pörtner student fra The United World Colleg

Solveig og Lillian – Oriflameprosjekt nov-16
Gunvor, Linda, Solveig, Trude på Nedreskodje gård juni-16

e i Flekke, Sogn og Fjordane 1.11.16. Hun har fått YWPA utdanningsstipend fra Mainz Zontaklubb og fra Distrikt 28. Helen, som har tatt initiativ til foundraising,  fortalte fra sine ulike prosjekt. I oktober besøkte vi Tingretten og fikk en interessant innføring i saker, saks- og rettergang. Tingretten flyttet til nye lokaler på Skansekaia i november-16.

Ledermøtene holdes i februar, og i år deltok Ragnhild på ledermøte i Hå kommune, med lederutvikling/coaching, aktuelle internasjonale zontasaker, og stipendordninger, sosiale medier, zonta i Europa, Zonta sin mulighet til påvirkning i FN og Europarådet, og workshops. 10.-11.1.18 deltok presidenten på møtet i Oslo. Reidun og Ragnhild deltok i Oslo 11.-12.2.17. Her fikk vi orientering om aktuelle Zontasaker, internasjonale prosjekter i dette bienniet, rapport fra klubbene og interdistriktseminar i Wien, innføring i websidene og IGLO, en rekrutteringsmodell for nye medlemmer.

Landsmøtene i Zonta Norge holdes hvert annet år, og i september 2018 reiste Laila og Ragnhild til Sauda, hvor tema for møtet var «Kvinner og Kraft». Protokoll fra landsmøtet finner du her. Oslo Zontaklubb arrangerte 2.-4.9.16 under tema: For kvinners rettigheter. Mer jobb å gjøre! Referat-landsmøte-oslo-16.

Vår klubb sto for det vellykkede arrangementet i 2012. Tema var «Kvinner langs kysten», og foredragsholder Leo Oterhals, forfatter av «Havets døtre, sterke kvinner i kystmiljøet», ga et sterkt bilde av kvinnenes kamp.

Det er en svært lærerik prosess å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av et landsmøte, og det er mange brikker som skal på plass før et større arrangement går av stabelen. Medlemmene knytter nye relasjoner og alle blir mer sammensveiset.

Ålesund og omegn zontaklubb er en av åtte klubber i Norge. Zonta Norge er ett av 4 land som danner distrikt 13 i organisasjonen Zonta Internasjonal. Hver annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.

Distriktsmøtet holdes hvert andre år, og leder deltok i København i 2019. 3 medlemmer var tilstede på møtet i Reykjavik i 2017, og i Legoland, Danmark i 2015 . I 2013 deltok 6 medlemmer på distriktsmøtet i Sandnes. I 2011 ble møtet holdt i Akureyri, som er Ålesund sin vennskapsby på Island. Her deltok 9 medlemmer. I september 2017 ble distriktsmøtet igjen avholdt på Island, i Reykjavik, og her deltok Elsa-Karin, Laila og Ragnhild. Tema for konferansen var «Women on the move». 12.-15.9.19 er det Distriktsmøte i København og her vil vi markere at Zonta international er 100 år.

Det er både sosialt og lærerikt å delta, med mange interessante foredrag og work shops. Det er først når en deltar på de ulike events at en forstår fullt ut hva zonta står for, og den utrolige innsatsen som legges ned av kvinner over hele verden for å bistå kvinner i deres kamp for frihet og verdighet.

Kongresser/Convention er møter hvor kvinner fra hele verden deltar. I juni 2018 ble konferansen holdt i Yokohama, Japan hvor Ragnhild deltok sammen med mange representanter fra flere klubber i landet. Utrolig lærerikt og spennende møte med zontians fra hele verden.

I 2010 ble ett av våre medlemmer Nina Ervik tildelt kr 10 000 i stipend fra distrikt 13, for å delta på kongressen i San Antonio, USA. Sammen med Linda Hestholm representerte de vår klubb. De fikk rapport om de internasjonale prosjektene, og at donasjoner gikk til de øremerkede prosjektene i verden.

I 2006 deltok flere medlemmer på kongressen i Gøteborg, Sverige.

I 2004 deltok to medlemmer i New York, og foruten arbeidsmøter, work shops og sosiale sammenkomster, ble det utflukter til Ellis Island, frihetsgudinnen, FN og et fantastisk fyrverkeri på frihetsdagen 4. juli.