Prosjekt

Lokale prosjekt – utlodning
I 2020-2021 har vi hatt ei større utlodning og et Oriflameprosjekt til inntekt for Kirkens Bymisjon, lokale hjelpegrupper i Ålesund og omegn, der vi ga til et lokalt prosjekt i Sykkylven «Prosjekt Filippinene», og til serviceprosjekt i Zonta international, FN og Unicefs regi, der vi hjelper unge jenter på Madagascar med skolegang, samt prosjektmidler til å bekjempe barnebruder. Hvert år blir millioner av unge jenter mellom 12-18 år giftet bort til eldre menn.

Bli ny prosjekt og Zonta Says No prosjekt har vært holdt på Borgund vgs. og Brødr Sundes lokaler. Kort orientering om Zonta og prosjektet, demonstrasjon og salg av Oriflame produkter og lotteri. Servering av kaker og kaffe, te. Åpent for alle som ønsket å støtte aksjonen vår. Overskuddet har gått til: 1) Kirkens Bymisjon, Ålesund på en tilstelning 5.2.19 og 2) Zonta International Foundation, skoleprosjekt for unge jenter, Madagaskar. Zonta støtter også prosjekt for å eliminere unge bruder, giftet bort 12-18 års alder. Hva vet du om dette? Quiz

23.5.18 inviterte vi til zontaprosjekt med kort informasjon om klubben, demonstrasjon og salg av Oriflame og lotteri med mange fine gevinster. God oppslutning. 23.10.18 inviterte vi AD i Zonta Norge, Elin Hetland Mong til et informasjons- og rekrutteringsmøte, med flere potensielle medlemmer tilstede. Alle som ønsker å være medlem i et sosialt nettverk av kvinner, som bidrar til å gjøre verden til en bedre plass for kvinner er hjertelig velkommen til å bli en av oss.

Ålesund og omegn zontaklubb deltok for første gang på Bypatriotens julemarked 9. og 10. 12.17 med salg av julegrøt. Vi fikk hjelp av flere støttespiller, bl.a. Isabell og Ree Lay som hadde laget en liten dans, og alle hjalp til å markedsføre og selge den deilige julegrøten til inntekt for å hjelpe kvinner som trenger det.

Gjennom årene har klubben hatt mange ulike prosjekt, der vi har gitt økonomisk støtte til lokale, nasjonale, og internasjonale hjelpeprosjekt. Hvert år har vi en eller to aktiviteter, der inntekter øremerkes et humanitært prosjekt i lokalmiljøet.

De siste årene har vi i november støttet aksjonen «Nei til vold og seksuell trakassering mot kvinner». ”Zonta Says No to Violence against Women” er en verdensomspennende aksjon, der zontakvinner står på barrikadene for å kjempe for sine medsøstres rett til et fritt og verdig liv. I Ålesund markerer vi dette med en stand, hvor vi har hatt lotteriet ”katta i sekken”, salg av gule roser og oransje Zonta armbånd med påskrift «Zonta Says No».

Vi har også solgt egenproduserte blomsterdekorasjoner til påske, jul eller 17. mai. Pengene fra disse aksjonene har gått til både lokale prosjekt og til Zonta Internasjonal sine prosjekter, bl.a. til bekjempelse av fistula i Liberia. 1000 kvinner har fått behandling, 300 har fått behandling og utdannelse, de er rehabilitert og er blitt godtatt og etablert i sine hjemlige omgivelser.

Inntektene til prosjekt 2016 gikk til Kirkens Bymisjon i Ålesund, til å starte et mestringskurs mot depresjon for unge kvinner. I tillegg gir klubben et fast bidrag til et fadderbarn i Ungarn via SOS Barnebyer

Rapporter fra tidligere prosjekter finner dere her

Internasjonale hjelpeprosjekt 2018-2020

 • La oss lære Madagascar: UNICEF´s La oss Lære er et integrert utdanningsprogram som skaper muligheter for utsatte og ekskluderte barn, spesielt jenter i Madagaskar, for å få realisert sin rett til utdanning i et sikkert og beskyttet miljø. Prosjektet er fokusert på å nå utelukkende barn, utvide jenters utdanning og forbedre kvaliteten for elever. Fra 2016-2018 bidro Zonta International med US $ 1,000,000 til UNICEF USA for å støtte La oss lære-prosjektet. I juli 2018 forplikter Zonta til å gi ytterligere US $ 1,000,000 for å fortsette sin støtte gjennom 2020.
 • Eid bi Eid – Hånd i hånd: Dette er et flerårig initiativ for å støtte Jordans regjering for å løse problemer med sysselsetting og likestilling, forverret av den syriske flyktningkrisens innflytelse. Prosjektet startet i 2015 for å støtte umiddelbare behov overfor flyktningkvinner og sårbare jordanske kvinner som er rammet av krisen. Zonta International vil gi US $ 1.000.000 til FNs Kvinner til å forbedre syriske flyktninger og jordanske kvinners tilgang til bærekraftig og anstendig sysselsetting, ulike tjenester for beskyttelse, for å muliggjøre større likestilling og redusere vold mot kvinner.
 • Slutt på barneekteskap Nesten 650 millioner nålevende kvinner, ble gift før sin 18-års dag, og anslagsvis vil 280 millioner flere jenter risikerer å bli barnebruder. Hvis nåværende trender fortsetter, vil antall jenter og kvinner som er gift som barn, nå nesten 1 milliard i 2030. UNICEF og UNFPA har gått sammen og formelt lansert et initiativ overfor flere land for å beskytte rettighetene til millioner av verdens mest sårbare jenter. Det globale programmet for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap, samler regjeringer, sivile samfunn, familier og unge i en kollektiv satsing for å hindre jenter i å gifte seg for ung og støtte de som allerede er gift som jenter. Zonta International har forpliktet å gi US $ 2.000.000 til UNICEF USA for å støtte UNICEF / UNFPA sitt globale program for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap i 12 land: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen og Zambia

Hvordan Zonta hjelper Les mere

Dette prosjektet er en del av et femårig (2013-2017) globalt UNFPA initiativ. Med Zonta Internationals støtte vil UNFPA nå 11 000 unge jenter over to år (2016-2018) med 400 000 medlemmer av deres lokalsamfunn som drar nytte av økt bevissthet.

Zonta Internationals bidrag på USD 1.000.000 vil hjelpe

 • Forbedre helsen til unge jenter
 • Sikre en utdanning for unge jenter
 • Beskytte unge jenter mot vold
 • Oppmuntre til at unge jenter får lederposisjoner
 • Bruk data for ungdoms beslutningstaking og advocacy
 • Støtte advocacy på nasjonalt nivå med ministre og parlamentet for å øke ekteskapsalderen til 18 år.
 • Advocacy på nasjonalt og regionalt nivå for håndhevelse av lover for å nå befolkningen.
 • Engasjere internasjonale byråer og det sivile samfunn for å koordinere innsatsen i arbeidet for å styrke unge jenters posisjon.

Som et resultat vil unge jenter:

 • Utvikle helse, sosiale og økonomiske eiendeler.
 • Kjenne deres rettigheter og være i sterkere posisjon for å forsvare dem.
 • Være tryggere og ha et mål for beskyttelse mot vold.

BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅL

2030-dagsorden for bærekraftig utvikling og de 17 bærekraftige utviklingsmålene ble vedtatt i De forente nasjoner i september 2015. SDGene følger og utvider de åtte tusenårsmålene for utvikling (MDG), som ble vedtatt av regjeringer i 2000 og utløpt i slutten av 2015. SDGene forsøker å forandre løpet av det 21. århundre, og adresserer viktige utfordringer som fattigdom, ulikhet og vold mot kvinner. Disse målene vil lede verdensledere og det globale samfunnet når vi jobber sammen for å realisere menneskerettighetene til alle mennesker, utrydde fattigdom og beskytte planeten vår for fremtidige generasjoner.

Hver av de 17 bærekraftige utviklingsmålene er integrert i bærekraftig utvikling; Zonta Internationals primære fokus er imidlertid på mål nr. 5: Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

Bærekraftig utvikling – mål nr. 5

 • Slutte alle former for diskriminering mot alle kvinner og jenter overalt
 • Eliminere alle former for vold mot alle kvinner og jenter på den offentlige og private sfæren, herunder handel og seksuell og annen utnyttelse
 • Eliminere all skadelig praksis, for eksempel overfor barn, tidlig og tvunget ekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse
 • Anerkjenner og verdsetter ubetalt omsorg og hjemmearbeid gjennom å tilby offentlige tjenester, infrastruktur og sosialbeskyttelsespolitikk og fremme felles ansvar innen husholdningen og familien som nasjonalt tilpasset
 • Sikre kvinners fulle og effektive deltakelse og like muligheter for lederskap på alle nivåer av beslutningstaking i det politiske, økonomiske og offentlige liv
 • Sikre universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling og handlingsplanen i Beijing og utfallsdokumentene fra deres gjennomgangskonferanser
 • Foreta reformer for å gi kvinner like rett til økonomiske ressurser, samt tilgang til eierskap og kontroll over land og andre former for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning
 • Forbedre bruk av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å fremme empowerment av kvinner
 • Vedta og styrke lydpolitikk og håndhevbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke alle kvinner og jenter på alle nivåer

Zonta-says-no

Lillian Refsnes Bypatriotens julemarked 2017
Grete Furnes overrekker gavekort til Hjelpegruppe i Ålesund ved Anne Lise Ryssgård
Tove-fl gjester
Gjester og medlemmer deltakere på prosjekt Zonta Says No november -16
kantina-borddekn
Lillian med gjester prosjekt nov -16
solveig-lillianR
Lillian sminker med Oriflame produkter
grethe-helen-mfl-2
Besøk av stipendiat Helen Bürtner, fra ve Antonia, Ragnhild Grethe, Tove, Helen og Laila
Torill-mfl
Fra ve Torill Dalen, Lillian Hoff og en av gjestene under prosjektet nov -16