Prosjekt

Lokale prosjekt – utlodning
I 2020-2021 har vi hatt en større utlodning til inntekt for Kirkens Bymisjon og lokale hjelpegrupper i Ålesund og omegn. Donasjoner ble gitt til et lokalt prosjekt i Sykkylven «Prosjekt Filippinene», og til et serviceprosjekt i Zonta international, FN og Unicefs regi, der vi hjelper unge jenter på Madagascar med skolegang, samt prosjektmidler til å bekjempe barnebruder. Hvert år blir millioner av unge jenter mellom 12-18 år giftet bort til eldre menn. Hva vet du om dette? Quiz

Bli ny prosjekt har vært holdt på Borgund vgs. og Brødr Sundes lokaler. Kort orientering om Zonta og prosjekt, demonstrasjon og salg av Oriflame produkter og lotteri. Servering av kaker og kaffe, te. Åpent for alle som ønsket å støtte aksjonen vår. 

Ålesund og omegn zontaklubb deltok for første gang på Bypatriotens julemarked 9. og 10. 12.17 med salg av julegrøt. Vi fikk hjelp av flere støttespiller, bl.a. Isabell og Ree Lay som hadde laget en liten dans, og alle hjalp til å markedsføre og selge den deilige julegrøten til inntekt for å hjelpe kvinner som trenger det.

Gjennom årene har klubben hatt mange ulike prosjekt, der vi har gitt økonomisk støtte til lokale, nasjonale, og internasjonale hjelpeprosjekt. Hvert år har vi en eller to aktiviteter, der inntekter øremerkes et humanitært prosjekt i lokalmiljøet.

Zonta Says No to Violence against Women” – «Nei til vold og seksuell trakassering mot kvinner»,  er en verdensom-spennende aksjon, der zontakvinner står på barrikadene for å kjempe for sine medsøstres rett til et fritt og verdig liv. I Ålesund har vi markert dette med en stand, hvor vi har hatt lotteriet ”katta i sekken”, salg av gule roser og oransje Zonta armbånd med påskrift «Zonta Says No» eller i tilslutning til Oriflameprosjektet.

Vi har også solgt egenproduserte blomsterdekorasjoner til påske, jul eller 17. mai. Pengene fra disse aksjonene har gått til både lokale prosjekt og til Zonta Internasjonale sine prosjekter, bl.a. til bekjempelse av fistula i Liberia. 1000 kvinner har fått behandling, 300 har fått behandling og utdannelse, de er rehabilitert og er blitt godtatt og etablert i sine hjemlige omgivelser.

Prosjekt zoriflame 2.11.21 og Zonta Says No
Frivillighetens år 2022 – Digitalt Ledermøte

Lillian Refsnes Bypatriotens julemarked 2017
Grete Furnes overrekker gavekort til Hjelpegruppe i Ålesund ved Anne Lise Ryssgård
Tove-fl gjester
Gjester og medlemmer deltakere på prosjekt Zonta Says No november -16
kantina-borddekn
Lillian med gjester prosjekt nov -16
solveig-lillianR
Lillian sminker med Oriflame produkter
grethe-helen-mfl-2
Besøk av stipendiat Helen Bürtner, fra ve Antonia, Ragnhild Grethe, Tove, Helen og Laila
Torill-mfl
Fra ve Torill Dalen, Lillian Hoff og en av gjestene under prosjektet nov -16