Årsmøte 2021

Årsmøtet ble holdt digitalt med gjenvalg av styret. Grethe Sunde leder, Wenche Gjøsund nestleder, Laila Nyland sekretær, Ragnhild Herje Johannessen kasserer, Lillian Refsnes styremedlem. Solveig Homlong revisor.