Fakta

Medlemsmøter

Programkomitéen har ansvar for programmet på medlemsmøtene. Årets program har bydd på interessante opplevelser. På nyttårsmøte i januar besøkte vi Green Garden, hotell 1904, som er restaurert. I februar fikk vi omtale av nye bøker, innføring i aktiviteter på Moa bibliotek. Kvinnestatus internasjonale komite inviterte kvinner fra Syria og Afganistan til å fortelle deres historie i mars, og vi hadde digitalt årsmøte i april. Koronaepidemien satte en stopper for aktiviteten i april/mai, men i juni var vi samlet til presidentens møte på veranda/plenen til Ragnhild til grilling og sosialt samvær. I september møtte vi hos Br. Sunde, og fikk en flott innføring i bedriftens historie og aktivitetene i dag. I oktober besøkte vi Aggregat Kunstsenter, hvor kunstner Bent Erik Myrvoll delte sine kunnskaper om kunst, pigment, farger, og alt dette i tillegg til zonta sine prosjekt og merkesaker. 5.11. går høstens prosjekt av stabelen, med demonstrasjon og salg av Oriflame av stabelen. Utover våren 2021 vil programkomiteen komme med flere gode innspill.

Styret pr. 1. juni 2020 – 31. mai 2021

President Grethe Sunde [email protected]
Nestleder                      Lillian Refsnes [email protected]
Sekretær                     Laila Nyland [email protected]
Kasserer                      Ragnhild Herje Johannessen [email protected]
Styremedlem             Wenche Gjøsund [email protected]
Revisor                        Solveig Homlong [email protected]

Komitéer 2019-2020

Programkomité
Prosjekt-/Finanskomité

Kvinnestatus Internasjonal komité
Medlems- og Klassifikasjonkomité
Informasjonskomié
Valgkomité

Enhetsregisteret

Klubben har reg.nr 996 130 169, og er i tillegg registrert i Frivillighetsregisteret og Grasrotandel i Norsk Tipping, hvor 5 % av spillerinnsatsen går tilbake til klubben.

Styret fra venstre: Wenche Gjøsund, Grethe Sunde, Ragnhild Herje Johannessen, Laila Nyland, Lillian Refsnes
Medlemskveld. Besøk Aggegat kunstnerfelleskap Bent Erik Myrvoll
Ragnhild Herje Johannessen distr.møte København 2018