Fakta

Medlemsmøter

Programkomitéen har ansvar for programmet på medlemsmøtene. Årets program byr på interessante opplevelser.  I februar besøkte vi Kirkens Bymisjon og overrakte en gave øremerket en stor kjøkkenmaskin. Kvinnestatus internasjonale komité inviterte til kinobesøk og filmen The Wife, der Glen Close spiller hovedrollen, en prisbelønt film, der mannen høster æren av konens «forfatterskap». Vi får høre om et hjelpeprosjekt for skolebarn i Kenya på aprilmøtet, og besøker Teater-fabrikken i mai. I juni er det hagevandring, alt dette i tillegg til zonta sine prosjekt og merkesaker. Utover høsten vil programkomiteen komme med flere gode innspill.

Styret pr. 1. juni 2018 – 31. mai 2019

President Ragnhild Herje Johannessen [email protected]
Nestleder                      Lillian Refsnes [email protected]
Sekretær                     Laila Nyland [email protected]
Kasserer                      Grethe Sunde [email protected]
                    
Revisor                        Solveig Homlong [email protected]

Komitéer 2018-2019

Programkomité: leder
Prosjekt-/Finanskomité: leder 

Kvinnestatus Internasjonal komité: leder v/styret
Medlems- og Klassifikasjonkomité: leder v/styret 
Informasjonskomié: leder Ragnhild Herje Johannessen
Valgkomité: Oddhild Eiken Sigurdsson, Elsa-Karin Wollen

Enhetsregisteret

Klubben har reg.nr 996 130 169, og er i tillegg registrert i Frivillighetsregisteret og Grasrotandel i Norsk Tipping, hvor 5 % av spillerinnsatsen går tilbake til klubben.

President Ragnhild Herje Johannessen
Styret fra ve Ragnhild, Grethe, Lillian, Laila