Velkommen

Klubben har i dag 15 medlemmer, og representerer et bredt spekter av kvinner i ulik alder, utdanning og yrkesbakgrunn. Mangfoldet av kvinner gir inspirerende samvær, fruktbare dialoger, som igjen gjør det mulig å utvikle spennende arrangementer og aktiviteter. Dette gjør klubben i stand til å gi donasjoner til prosjekt, som hjelper og styrker kvinners muligheter innenfor helse, økonomi, utdanning og juridisk.

Vi møtes den første tirsdagen i måneden fra september til juni. På møtene har vi inspirerende foredrag, bedriftsbesøk, utflukter, sosiale samvær og gode diskusjoner om ulike prosjekter.

Som medlem får du ta del i et godt kvinnenettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeid i styre og komitéer oppnår du god personlig og faglig utvikling. Du får også mulighet til både å hjelpe og påvirke kvinners situasjon i verden i samarbeid med engasjerte kvinner. I tillegg er det morsomt, inspirerende og gir påfyll i hverdagen.

 Velkommen til Ålesund og omegn zontaklubb

Vi ønsker flere medlemmer. Vil du være med i vårt aktive, sosiale og engasjerende fellesskap for kvinner, så er du alltid velkommen. Send inn kontaktskjema, så hører du fra oss:

Lenke til Zonta sitt internasjonale program

Lenke til ZISVAW – Zonta international Strategies to End Violence Against Women

 

KLUBBFAKTA
Ålesund og omegn zontaklubb

Klubbnummer: 1213
Org.nr. 996 130 169
Charterdato: 01.07.1988
Møtedag: 1. tirsdag i måneden
Antall medlemmer: 15

Kontakt
President: Ragnhild Herje Johannessen

Styret 2019-2020 fra ve. Ragnhild, Grethe, Lillian og Laila


I 2019 utlyser ZI stipender til   veldedige organisasjoner som arbeider for å bedre kvinner/ jenters vilkår i lokalsamfunnet. Se lenke her: Centennial Grants

Randi Nordset deltakelse på Bypatriotens julemarked 2017
30-årsjubilanter Elsa-Karin Wollen og Tove Ulvestad
Besøk Pralina sjokoladefabrikk ved Trude Vadset Huse